Merkava meditacija

Beseda MER-KA-BA v prevodu pomeni "svetlobna kočija". To je le približen prevod in opis, ki so ga uporabljali v preteklosti...

  1. MER- SVETLOBA
  2. KA- DUŠA, DUH
  3. BA- TELO
  4.  

Merkaba dejansko pomeni mnogo več kot je trenutno znano ljudem, piše v new age knjigah, se poučuje po raznoraznih delavnicah in kot se o njej govori na našem planetu. Na kratko bi se lahko reklo, da se nanaša na energije okoli telesa, s katerimi lahko neka oseba dobesedno naredi "astralno plovilo" in ga uporabi za različne namene. Merkabo so poznali in uporabljali že v starem Egiptu in Atlantidi. Osnovno merkabo se lahko še dodatno potencira oz. pojača njen učinek z različnimi mantrami (zvokom), barvami, simboli...

MERKAVA ali MERKAVAH- danes se to ime uporablja za meditacijo od Naomi Feinberg in vse, kar gre zraven. Pri tej meditaciji  gre za združevanje komplementarnih energij, komplementarne partnerje in podobno.
MERKABA ali MER-KA-BA-je  ime, ki se uporablja za meditacijo od Drunvalo Melchizedek-a in vse,  kar je povezano z njo.

Razlika v črki ali dveh se danes uporablja z namenom,  da ločimo za kakšno vrsto meditacije gre, saj sta to dve različni stvari.

 

Merkava 
 

Merkava je najbolj učinkovito združevanje komplementarnih partnerjev, ob istočasnem povezovanju z nižjimi in višjimi vibracijami svetlobe.

Merkava v hebrejskem jeziku pomeni 'svetlobna kočija'. Je torej nekaj, kar nas bo popeljalo do višjega stanja zavesti – v svetlobo. Za nas to praktično pomeni, da se povezujemo z žarkom svetlobe iz višjih ravni ter z žarkom svetlobe iz energije Zemlje.

Na ta način transformiramo vse “nesrečne” energije znotraj sebe in se povezujemo z našim komplementarnim partnerjem. Istočasno pa ozaveščamo, da smo božanska bitja in da bivamo na vseh ravneh. Smo Bog, ki se izraža skozi telesno raven.

Merkavo je priporočljivo narediti zjutraj, takoj ko vstanemo. To je lahko pred neko drugo meditacijo ali pa jo delamo kot samostojno meditacijo. Uporabimo jo kot sredstvo, s katerim dosežemo stanje meditacije. V tem primeru naj meditacija traja od  20 do 30 minut.   

Potek meditacije merkava

V mislih se ozremo navzgor, v središče vesolja, kjer je veliko, svetleče sonce neskončne svetlobe, neskončnih idej, ljubezni in potencialov. Iz tega sonca primemo en žarek neskončne svetlobe in ga potegnemo navzdol, proti sebi, do približno treh metrov nad sabo. Iz sonca se začne skozi ta žarek na nas pretakati neskončna svetloba bele barve, tisoč in tisoč svetlobnih spiral, ki okrog zgornjega dela našega telesa tvorijo stožec bele svetlobe. Ta stožec se tudi znotraj zapolni z belo svetlobo in zgornji del našega telesa postane stožec neskončne svetlobe, ki se nenehno polni z energijo skozi žarek, ki ga povezuje s soncem neskončne svetlobe.

Nato se v mislih ozremo navzdol, kjer je v središču Zemlje enako svetleče sonce neskončne svetlobe, neskončnih idej, ljubezni in potencialov. Tudi iz tega sonca primemo en žarek in ga potegnemo navzgor, proti sebi, nekje do treh metrov pod nami. Skozi ta žarek začne na nas dotekati bela neskončna svetloba v obliki fontane tisočih in tisočih svetlobnih spiral in tvoriti okrog celega spodnjega dela našega telesa obratno obrnjen stožec bele svetlobe. Ta stožec se tudi znotraj zapolni z belo svetlobo in spodnji del našega telesa nekje do višine ramen postane narobe obrnjen stožec, ki se skozi žarek, ki ga povezuje s soncem neskončne svetlobe v središču Zemlje, nenehno polni z energijo. Tako naše telo postane heksagram neskončne bele svetlobe, ki ga tvorita ta dva stožca.

Sedaj v mislih pokličemo bitje, ki nam je komplementarno, in mu naredimo isti heksagram neskončne svetlobe, kot smo ga naredili za sebe.

Nato iz sonca neskončne svetlobe, ki je zgoraj, v središču vesolja, potegnemo še tretji žarek in iz svetlobe, ki priteka na nas skozi ta žarek, se oblikuje zelo velik stožec bele svetlobe, ki prekriva naš heksagram in heksagram našega komplementarnega partnerja. Tudi iz sonca neskončne svetlobe, ki je spodaj, v središču Zemlje, potegnemo žarek navzgor in iz svetlobe, ki na nas priteka skozi ta žarek, se oblikuje zelo velik, narobe obrnjen stožec bele svetlobe, ki prekriva naš heksagram in heksagram našega komplementarnega partnerja. Oba stožca se tudi znotraj napolnita s svetlobo in skupaj tvorita zelo velik heksagram bele svetlobe, ki se nenehno polni s svetlobo skozi oba žarka in prekriva nas in našega komplementarnega partnerja.

Vsi trije heksagrami neskončne svetlobe tvorijo MERKAVO neskončne svetlobe.

 

 

Nadaljujemo tako, da v sebi izrečemo:

- merkava neskončne svetlobe, ščiti moje telo, mojo dušo in moj duh od vseh nesrečnih energij iz vseh dimenzij

- vse, kar se nahaja v tej merkavi neskončne svetlobe, naj se transformira v svetlobo

- sem bitje svetlobe, ljubezni in radosti             

V nadaljevanju meditacije ozavestimo svoje dihanje. Pri tem ne menjamo ritma dihanja, ampak samo zavestno vdihujemo skozi nos svetlobo, ki  jo vodimo do srca. Z izdihom to svetlobo širimo iz srca na telo……...NADALJUJEMO ENAKO KOT PRI MEDITACIJI NA SVETLOBO………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vir: Integralna biorgonomija - Marjan Ogorevc