Najpogostejša vprašanja

To sem se odločil napisati po temu, ko sem po "čudnem naključju" imel pogovorno oddajo na TV sponka. Mi je dalo malo za misliti. Da si bo lahko nekdo, ki o teh stvareh ne ve nič ali pa zelo malo, znal določene stvari lažje predstavljati in jih razumeti.

Kaj je bioenergija, bioterapija?

Bioenergija je beseda novejšega izvora, s katero označujemo obliko kozmične ali univerzalne energije, ki prežema vse obstoječe oblike življenja v kozmosu. Lahko bi ji rekli tudi osnovni vir življenja. V zgodovini razvoja človeka se pojavlja veliko imen, ki so pomensko enaka bioenergiji. Tako je zelo razširjeno ime prana (v sanskrtu pomeni absolutna energija), kakor tudi chi, orgonska energija in drugo. Vsa ta imena se nanašajo na isti pojem energetske narave vsega bivanja.        

Bioterapija je zdravljenje s sevanjem bioenergije. Podobno kot sonce in sončni žarki, bioterapevt je kot mini sonček, ki seva v okolje. Energija se ne seva samo skozi roke, ampak skozi celo telo (auro).

Ali ima bioterapija kakšne omejitve? Ali se lahko izvaja na nosečnicah, majhnih otrocih, pri akutnih obolenjih…?

Pri delu z energijami ne obstaja nobenih omejitev. Izvaja se lahko pri vseh ljudeh ne glede na starost in psihofizično počutje. Nekatere energijske zdravilne procese lahko določena zdravila upočasnijo. Zlasti zdravila, ki jih predpisujejo psihiatri, zato je v nekaterih primerih bolje, če se jih pred terapijo ne vzame ali pa minimalno dozo, ki jo je predpisal zdravnik.

Opozoril bi še na en vidik, kateremu bioterapevti ne posvečajo dosti pozornosti. Včasih starši na terapijo pripeljejo majhnega otroka, ki naj bi po njihovem mnenju imel probleme. Kasneje pa se izkaže, da vzroki niso pri otroku, ampak pri starših. In ko starš to ozavesti, bolezenski simptomi izginejo tudi pri otroku. V takih primerih se gre za podedovane destruktivne podzavestne vzorce, ki jih starši prenesejo na svoje otroke. Podobno kot DNK. Otrok do določenega leta starosti je namreč pod okriljem aure (biopolja) staršev. Kateri starš ima na njega večji enegijski vpliv je pa odvisno od spola in še drugih dejavnikov zlasti karmičnih.

Ali se lahko bioterapija izvaja tudi na rastlinah, živalih?

Lahko. Tukaj bi spet opozoril na tisto kar je bilo omenjeno zgoraj. Odvisno zakaj neka žival zboli. Živali so znane po tem, da nase prevzemajo podzavestne destruktivne vzorce in škodljive energije od lastnikov oz. družine. Dober primer so recimo mački. Ponavadi se vsedejo na škodljiva mesta, lahko se tudi uležejo na nek del fizičnega telesa pri človeku. Včasih izgleda kot da bi pletli prejo, v bistvu je pa to njihov način delovanja, da nevtralizirajo škodljive energije. Seveda po takem delu tudi oni rabijo čas, da se nekako okrepijo in “pridejo k sebi”. V večini primerov se je izkazalo, da so določeni problemi pri živalih izginili že samo s tem, ko je njihov lastnik pri sebi ozavestil določene destruktivne podzavestne vzorce. Če se v takih primerih zdravi samo živali, je to simptomatsko zdravljenje. Dostikrat pa za živali ni rešitve, ker lastnik ne želi niti slišati, da ima nekaj pri temu. Zlasti psi prevzemajo del težav, ki so povezani s kršenjem duhovnih zakonov. Živali prevzemajo del naše karme, vendar nas to ne osvobaja, ker jo bomo slej kot prej dobili v plačilo.

Ali je bioterapija lahko nadomestilo za zdravljenje pri zdravniku (uradna medicina)?

NE. Bioenergija je komplementarna vsem ostalim uradnim medicinskim in alternativnim terapijskim oblikam zdravljenja ter jih dopolnjuje, čeprav jih v mnogih primerih prekaša, ker posega v bolj globoke plasti aure. Kako učinkovita bo, je odvisno od bioterapevta in njegovega duhovnega znanja. Tudi če se zdravi z bioenergijo, se ne sme prekiniti zdravljenja z uradno medicino. Odločanje o jemanju zdravil ni v pristojnosti alternativcev, za to imajo kompetence samo zdravniki uradne medicine.

Ali je lahko vsak, ki gre na t.i. “tečaje za bioenergetike“ kasneje tudi res pravi bioenergetik?

NE. Nihče ne more postati pravi bioterapevt, če nima tega že malo v genih. Šamani pravijo "šaman se rodi, šaman ne moreš postati, ko se spomniš"...Tisti, ki verjamejo v prejšnja življenja in tudi ezoterika namreč uči, da se nekdo, ki postane beli mag, uči tega skozi več življenj. Na tečajih se lahko veliko naučimo, zlasti različnih tehnik, pristopov, ipd. V praksi se pa dogaja, da ni vsak pristop za vsakega, ker ljudje smo si različni. Podobno kot pri zdravilih,  učinek je pri vsakemu posamezniku drugačen, odvisno od bolezni, starosti, spola, itd. Terapevt se lahko nauči 100 prijemov potem bo pa dobil človeka, pri kateremu bo vse naučeno odpovedalo, takrat se bo moral prepustiti intuiciji in poizkusiti 101 način. Pravi bioenergetiki ponavadi dajejo poudarek tudi svojemu duhovnemu razvoju, “čiščenju" podzavestnih destruktivnih vzorcev, kajti zavedajo se, da so na tej poti tudi pasti, ki se jih bioterapevti ne zavedajo in o katerih se na tečajih ne govori.

O tem je veliko napisal Marjan Ogorevc, ki je tudi pionir v našem okolju, ki je prvi spregovoril o tej problematiki. Bioterapevti, ki zdravijo samo z dovajanjem dobrih in odvajanjem škodljivih energij, namreč posegajo v globoke energijske strukture. In če imajo v podzavesti kakšno močno “agresijo” ali kakšen drug destruktivni vzorec, lahko s tem škodljivo vplivajo na terapirano osebo. To v praksi pomeni, da terapirana oseba “skasira” od terapevta kakšno negativnost ali pa obratno. Zaradi tega je v preteklosti umrlo že dosti bioterapevtov ali pa se je zdravstveno stanje njihovih najbližjih zelo poslabšalo. Ravno zaradi teh in še drugih pasti ni vsak primeren za bioterapevta.

To je podobno kot avtošola. Ni vsak človek, ki hodi v avtošolo, naredi CPP in končni izpit na koncu tudi dober voznik. Potrebna je še praksa, osvajanje novih znanj, prilagajanje vremenu, terenu, kilometrina…To je podobno kot če bi vprašali ali je vsak človek lahko dober kirurg.

Reče se, ko smo energetsko neuravnovešeni, zbolimo. Je to res oz kaj to prav za prav pomeni?

Definicija zdravja po WHO (svetovna zdravstvena organizacija). Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Prvotno so zdravje označevali kot odsotnost bolezni ali onemoglosti. Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj, učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

Zdravje in zdravstvene kondicije še ni mogoče neposredno kvantitativno meriti, zato so v zdravstveni praksi uporabljani posredni kazalci: integriteta organizma, njegova funkcionalnost in sposobnost prilagajanja ter subjektivno doživljanje zdravja. Lahko pa se zdravstvena kondicija posamezne populacije ocenjuje s pomočjo kazalcev zdravstvene statistike. Pri ocenjevanju zdravstvenega stanja prebivalstva se raziskuje med drugim tudi rodnost, obolevnost, invalidnost, umrljivost, povprečno pričakovano trajanje življenja, kulturna kondicija, ekonomsko stanje...

Na zdravje vplivajo fizični dejavniki, čustva, misli in še marsikaj več…Običajni človek se ponavadi obnaša tako, da eno govori, drugo misli, tretje dela…in slej ko prej se to začne izražati tudi na njegovem zdravju…

Kako poteka in kakšno “orodje“ za zdravljenje uporablja bioenergetik? (Reiki?)

Vsak bioenergetik ima svoj pristop. Odvisno kako pridobiva določene informacije, koliko je senzibilen, kakšen način delovanja mu je bolj domač, koliko ima duhovnega znanja, do katere ravni zavesti zna posegati, itd. Reiki je namenjen duhovnemu razvoju, danes ga pa poznamo samo po zdravljenju, to ni njegov glavni namen,  je kot stranska dejavnost oz. vzporedni proces.

Tehnika je pomembna, ima svojo vlogo, še bolj pomembno pa je do katerega nivoja zavesti zna bioterapevt dostopati, koliko ima pri sebi razčiščene (ozaveščene) podzavestne destruktivne  vzorce, koliko zna komunicirati na višjih ravneh, od tam pridobivati informacije (ali je to za osebo primerno, skladno z njegovo karmo, ipd.), kakšne sile ima pod nadzorom oz. s kakšnimi silami zna delati, kakšne ukaze, podzavestne “programe” zna izdajati in še marsikaj več.

Ali lahko bioenergetik uspešno opravi več terapij na dan?

Lahko. Sposoben mora biti vzpostavljanja stika s kozmosom in Zemljo, drugače lahko pade iz ravnovesja, prevzame na sebe kakšno bolezen od terapirane osebe ali pa prenese na njo kaj svojega. Če je bioterapevt sposoben vzdrževati ta "svetlobni energijski kanal" (Marjan Ogorevc temu pravi “axis mundi” ali os sveta) potem se zna zgoditi, da vse poteka lepo. V praksi je tak človek tako nabit z energijo, da potrebuje samo par ur spanja na dan. Več ko človek da, več lahko sprejme, tako pravijo nekatere duhovne knjige.

Kaj pomeni terapija na daljavo?

Terapija na daljavo poteka po istih zakonitostih kot terapija v živo. Osebo lahko pomanjšamo, si jo predstavljamo v rokah in jo zdravimo. Lahko vzamemo sliko, jo držimo v rokah in jo zdravimo. Lahko si jo vizualiziramo oz. predstavljamo in jo zdravimo. Tukaj je največji problem "dovoljenje". V praksi se namreč dogaja, da svojci prosijo za pomoč nekomu, ki o temu ne ve nič. Recimo babica hoče zdravljenje za svojega vnuka, čeprav se starši s tem ne strinjajo. Ali pa se žena zlaže, da je mož dal dovoljenje, mož pa o temu ne ve nič. Drugače je, če so ljudje oddaljeni več 1000 km, če je nekdo v komi, je umrl in je ujet med dvema svetovoma, ipd. Temu se pač reče "izjemni primeri" in povečinoma se uporabljajo pristopi, ki so značilni za delovanje na daljavo oz. delovanje na nefizičnih nivojih....

V praksi je najbolje uporabljati stik v živo, ko se sprocesira kakšen vzrok zna priti na plano marsikaj drugega na kar se na začetku ne bi niti pomislilo. V živo je tudi lažje reagirati, zlasti če pridejo na površje kakšna negativna čustva, misli, destruktivni podzavestni vzorci, ipd. s katerimi se oseba sama ne zna ali ni sposobna soočiti.

Zelo malo bioterapevtov je zares sposobno delovati na daljavo. Dovajati dobro in odvajati slabo energijo je sposoben vsak, ampak tukaj ne mislim tega. Mislim bolj kako osebo popeljati skozi celoten proces zdravljenja tako kot v živo (astralno potovanje, delovanje na astralu, ozaveščanje) in s tem sprocesirati vzroke, ne samo simptomatsko zdravljenje. Podobno kot šamani, ko grejo na astral, iščejo, zbirajo in dovajajo nazaj izgubljene “delčke duše” terapirane osebe, ji na astralu pomagajo pri različnih procesih, razreševanju vzrokov, jo poučujejo, svetujejo...Taki pristopi se uporabljajo tudi pri ljudeh v komi, mrtvih, duhovih, vesoljčkih...

Kako vem, da mi terapija pomaga? In, koliko časa je potrebno hoditi na terapije?

Pravila koliko naj bi nekdo hodil na terapije ni...Nekateri bioterapevti lahko pri eni terapiji naredijo toliko kot drugi pri 10, 20, 50- ih terapijah ali pa naredijo celo več. Če se gre na vzroke, je potrebno bistveno manj terapij in tudi učinki so vidni takoj, kot če se zdravi samo simptomatsko.

Pod pojmom “simptomatsko” je mišljeno vse tisto čemur danes pravijo čiščenje čaker, polnenje z energijo, ipd. Pod pojmom “vzročno” zdravljenje je pa mišljeno ozaveščanje, reprogramiranje destruktivnih podzavestnih vzorcev in vse kar gre zraven tega.

PRIMER ŽELODEC

Mož se jezi na ženo...boli ga želodec, ima povišano želodčno kislino...zdravnik bi mu dal tablete in poslal domov...Prvi bioenergetik bi mu recimo uravnal čakre zlasti tretjo, dovajal in odvzemal energije, stanje bi se izboljšalo za kakšne tri mesece, potem bi ga spet začelo boleti...Drugi bioenergetik bi recimo našel vzrok- mama ga je tepla, ko je bil majhen, od takrat naprej je razvijal destruktivni podzavestni vzorec “agresija do žensk" ali "ženske so hudobne” in s tem nekako imel agresiven odnos do večine žensk. Ko to ozavesti, odpusti, se začne tudi zdravje izboljševati…

Do izboljšave bi moralo priti takoj, isti simptomi se kasneje (teden, mesec) ne bi smeli več ponoviti ali pa bi se morali zmanjšati. Čuti se kot neko olajšanje, kot da bi odpadlo neko breme, ponavadi se občuti določena čustvena stanja kako pridejo na površje- to se pozna kot jok, krik; težko dihanje, stiskanje, sopenje za par sekund...

Kaj je to simptomatsko zdravljenje?

Nevarno je kar nekaj početi z energijami, brez vedenja o tem, kaj se potem dogaja. Na žalost nekateri bioterapevti ne vidijo vedno celote, ampak samo mali del tega. Mnogi naivno mislijo, da so takrat, ko so očistili in uredili nižje plasti aure (čakre, čustveno, mentalno telo), odpravili tudi vzroke bolezni. Ja, lahko so, če se je vzrok nahajal na tisti ravni, ampak v praksi ponavadi ni tako. Na prvi pogled vse izgleda zelo dobro, človek se počuti boljše, telo je manj ali več zdravo. Vendar je nekaj narobe že takrat, če se ljudje periodično vračajo z istimi težavami. Težave so se samo prestavile z nižjih ravni na višje, z dela na celoto. Na ta način se bolezen samo časovno prestavi. Takšne metode koristijo praktične rezultate, ob tem pa zanemarjajo spoznanje človeka o vzroku bolezni in etiko zdravilca.

Z energijsko korekcijo se poškodovane strukture aure lahko popravijo, toda ne vedno, ker se sam vzrok bolezni ne odpravi in se lahko v katerem koli trenutku pojavi drugje v telesu. Pogosto bolni povedo: "Ko so mi pozdravili bolečine v glavi, so se le- te pojavile v želodcu, žolčniku ali kje drugje." To samo potrjuje raziskave in spoznanja strokovnjakov na tem področju, da je bolezen samo sporočilo o tem, da nekaj ne delamo prav. Če pozdravimo simptom, preprečimo spoznanje, kaj ni prav in simptom se mora pojaviti nekje drugje in to običajno še v močnejši obliki. Moje izkušnje kažejo, da večina metod, ki jih uporabljajo bioterapevti samo omilijo težave, ne morejo jih pa pozdraviti, če ne poiščejo vzrokov, katere nato oseba tudi ozavesti.

Praktičen primer je recimo rak debelega črevesja, ki lahko nastane zaradi različnih vzrokov. V skoraj vseh primerih je prisotna tudi "podzavestna agresija". Do koga ali česa, to je pa že drugo vprašanje. Zdravniki ponavadi odrežejo rakavi oboleli del telesa, kasneje pa se pogosto rak pojavi na drugem delu telesa recimo tankem črevesju in seveda spet odrežejo oboleli del delesa. Obolelega človeka se s tem lahko vzporedno zdravi tudi s kemoterapijo, biološkimi zdravili, ipd. Ker pa ima človek to že v krvi, je samo vprašanje kje se bo v prihodnosti pojavilo še kaj drugega. Če pa se pojavi rak v kosteh, je po uradni zdravniški doktrini tak človek že praktično "morto" (mrtev), lahko mu samo blažijo simptome. V praksi se namreč dogaja, da ljudje, ki preživijo neko obliko raka, temeljito spremenijo svoj način mišljenja in življenskega sloga. Tudi pri ozaveščanju in nevtraliziranju podzavestnih destruktivnih vzorcev se dogaja nekaj podobnega.

Dokaj malo je znano dejstvo, da pri diagnostiki in energijskih terapijah terapevt prihaja v stik s karmičnimi strukturami drugih oseb. Zato je pomembno, da bioterapevt v svoji auri nima destruktivnih podzavestnih vzorcev. V primeru, da jih ima, jih mora najprej očistiti (ozavestiti) pri sebi, ker bi v nasprotnem primeru lahko v človekovi auri pustil svoje težave ali pa "pobral" del njegovih.

Kaj v praksi pomeni dovajanje pozitivnih in odstranjevanje negativnih energij?

Veliko sem že zgoraj povedal, tukaj bi se pa rad dotaknil še nekatere druge vidike, ki jih do sedaj nisem omenjal in jih opažam v praksi. Nekateri t.i. zdravilci odvajajo škodljive energije nekam v vodo, zemljo, drevo, vesolje, itd. Ponavadi se taki ljudje ne sprašujejo, kaj se potem dogaja s tem. V vesolju obstajajo tudi deve (angeli), ki so zadolženi za energijsko čiščenje in uravnovešanje energij v naravi, na določenem prostoru. Tak način delovanja pomeni, da jim naložimo še dodatno delo. Po domače povedano, negativne energije se samo prestavi iz enega konca na drugi.

Podobno je tudi pri kristalih, magijskih obredih povezano s soljo in vodo. Kristali zelo hitro potegnejo nase aurično sluz, zato se jih mora tudi pogosteje energijsko čistiti.  Večji problem so pa kristali, ki so prav programirani, da škodujejo neki osebi, ljudem ali okolju, tudi to sem že opazil, ampak o tem raje ne bi govoril, ker to že spada pod pojem "okultna molčečnost"- ezoterično znanje, ki ga na svojega učenca prenese njegov duhovni učitelj in trenutno ni glih za javnost. Recimo primer tega je energijsko čiščenje prostora. Sol namreč veže negativno energijo na sebe. Če se potem tako vodo zlije v odtok, mora ta voda nekam odteči in ponavadi se zliva v reko...Kako to deluje v praksi nam je pa že znano, zlasti pri kakšnih industrijskih objektih, ki zlivajo škodljive kemikalije v vodo. Slej ko prej se nam vse vrne.

Vesolje pač lažje tolerira take stvari pri ljudeh, ki nimajo ustreznega duhovnega znanja in jim to služi kot prva pomoč, da se rešijo svojih problemov. Pri zdravilcih je pa nekoliko drugače. Tam se pa upošteva duhovna stopnja človeka, v kako globoke karmične plasti aure posega, ali se to dela zavestno, podzavestno, ali ima znanje o temu in še marsikaj več in temu primerno tudi deluje zakon karme. Pri zdravilcih se stvari potencirajo, na dobro ali slabo, to je odvisno od njihovih dejanj in zavesti. Ravno zaradi zgoraj naštetih dejavnikov večina zdravilcev tudi zboleva ali pa zbolijo njihovi najbližji, domače živali...in nekateri od njih tudi odidejo iz tega sveta v svojih najboljših srednjih letih...

Ravno zaradi tega so po mojem mnenju najboljši "magijski" procesi, ki vključujejo transformacijo škodljivih energij oz. njihovo presvetljevanje. To pa seveda pomeni stik z dušo, uporabo njene energije in energij iz višjih duhovnih področij. Človek, ki je tega sposoben, je pred tem moral narediti kar veliko na svojem duhovnem razvoju in dvigniti svojo zavest na višjo raven zavedanja kot je to povprečje pri ljudeh. Ravno zaradi tega se tudi poudarja, da morajo zdravilci delati tudi na sebi, na svojem duhovnem razvoju, če se mislijo še naprej ukvarjati z določenimi stvarmi.

Kako lahko mi laiki ločimo dobrega od slabega bioterapevta?

Najbolje, da se poskuša zaupati intuiciji, se najprej malo pozanima, povpraša svojce, kolege, znance...podobno kot se človek ponavadi pozanima o splošnemu zdravniku, zobozdravniku, kirurgu…

Dober bioterapevt ponavadi začne s pogovorom in kakšnim psihološkim klasičnim analitičnim pristopom. S tem lahko ugotovi vzroke, kaj je v ozadju in ne zapravlja časa brez potrebe...Seveda obstajajo tudi bioterapevti, ki se takoj lotijo dela, intuitivno dobijo informacije, so jasnovidni in hitro ugotovijo kje so težave, ampak takih je zelo malo. Večinoma se dogaja, da uporabljajo eno in isto tehniko pri vseh ljudi ne glede na vzroke.

Če ni nobenega vidnega izboljšanja po treh terapijah najbolje, da se zamenja terapevta...Naloga bioterapevta je ozaveščanje in pomoč, da se človek sam postavi na noge. Pri kakšnih 5.-ih oz. 10.-ih terapijah, če vzamemo SLO povprečje, bi morali biti učinki že opazni.

Več o temu piše v temi “Dober zdravilec”

Zakaj bioterapevti ne delajo zastonj? Zakaj imajo bioterapevti (alternativci) različne cene?

Bioterapevti spadajo v področje “zdravilstva”. Sem spadajo tudi maserji, kiropraktiki, zeliščarji, zdravniki, terapevti iz različnih področij, kirurgi, itd. Torej je isto, kot če bi vprašali zakaj zdravstveni delavci ne delajo zastonj...

Ker področje zdravilstva zaenkrat pri nas še ni urejeno, je vse prepuščeno tržnemu sistemu, ki temelji na ponudbi in popraševanju. Seveda to ni najbolje za osebe, ki iščejo pomoč. Nekakšni standardi oz. normativi bi vseeno morali obstajati, podobno kot v zdravstvu. Če malo karikiram, danes je človek pekar, gre na tečaj, jutri je pa že lahko bioterapevt.

Vse je odvisno s čim se alternativec preživlja, ali ima s.p. ali to dela v prostem času…koliko ima birokratskih stroškov, stroškov z najemom prostora, nakupom aparatur, materialom, knjižnim gradivom, itd...Veljajo podobna pravila kot za vsa podjetja...

Ali se lahko z bioenergijo pozdravi strahove, epilepsijo, shizofrenijo, depresijo in ostala psihično neprijetna stanja?

Pri vseh teh stanjih je najprej treba ugotoviti, zakaj je do tega sploh prišlo.

Vsak človek ima v sebi določene strahove. Ali se tega zaveda ali ne, je pa drugo vprašanje. Vprašanje je tudi za kakšno vrsto strahu se gre. Nikoli ni v igri samo en strahec, ampak se pod površjem skriva malo morje strahcev. Šele ko človek začne ozaveščati te stvari (joga, meditacija, vaje sproščanja) se začnejo stvari izboljševati.

Pri epilepsiji, shizofreniji in ostalih neprijetnih psihičnih stanjih je treba najprej ugotoviti ali je to posledica fizične poškodbe (udarec, nesreča) ali pa se je človek energijsko preveč odprl in je prišel v stik s silami, ki jih ne razume. Kaj šele, da bi jih znal obvladovati. Ali pa se gre enostavno samo za nezmožnost soočanja s stresom in psihičnimi pritiski iz okolja. Omejil se bom na prva dva primera. Če povem malo po domače, v takih primerih se možganske celice (nevrotransmitorji; energijske vezi) "zapletejo" med sabo in ne morejo dovolj dobro funkcionirati in opravljati svojih nalog. Najprej je treba na energijskih nivojih te energijske vezi “razplesti”, urediti, popraviti, in povezati med sabo…Na fizičnem nivoju se to pozna kot obnavljanje, reprodukcija možganskih in živčnih celic…Telesne celice kateregakoli živega bitja, tudi če so ne vem kako poškodovane (rakave celice, propadanje možganskih celic zaradi Alzheimerjeve bolezni, poškodovana DNK, itd.), se lahko pod vplivom zdravilnih energij začnejo obnavljati. Seveda mora fizično telo in karma to dopuščat. Za popolno obnovo celic je potrebno sedem let. Določene procese se lahko pospeši, da se nekatere stvari lahko hitreje odvijajo (karmični vzroki, mistične stvari)... Za informacije, ki so namenjene širši javnosti pa načeloma velja obdobje sedem let…

Problemi s psihičnim zdravjem se lahko izboljšajo oz. pozdravijo, ampak to ni toliko odvisno od zdravilca kot od osebe same- kako hitro bo ozaveščala svoje strahove, podzavestne vzorce in vzroke za njih. Tukaj se lahko pojavi naslednje vprašanje- koliko ima neka oseba teoretične in praktične podlage, koliko je sploh seznanjena o teh stvareh, koliko je do sedaj kaj delala na sebi....

Po mojih izkušnjah, če se človek res loti strahov tako kot je treba je učinek viden že v prvih treh mesecih ali najkasneje v pol leta...Pri takih stvareh polaganje rok, čiščenje čaker, odvajanje in dovajanje energij ne igra bistvene vloge, ampak vodenje osebe skozi meditativne procese z namenom iskanja vzrokov, ozaveščanja, poučevanja, razlaganja, energijske podpore...Zato je pri teh stvareh zelo težko govoriti o ceni in času.

Ali lahko malo bolj razložite izraz "svetlobne energijske žičke"?

Jasnoviden človek, ki ima sposobnost rentgenskega vpogleda v človekovo fizično telo, lahko vidi njegove notranje organe, mišice, kosti...Podobno kot RTG aparature pri uradni medicini. Ugotovi lahko ali so kosti zlomljene, počene ali organi delujejo v mejah normale, koliko so poškodovani, itd. Če se oseba s takimi sposobnostmi osredotoči na energijsko raven pa lahko vidi tudi določene svetlobne energijske žičke, kanale, ipd., ki so zelo podobni energijskim tokovom (meridiani), vendar se istočasno razlikujejo od njih.

Pri energijskih terapijah se take svetlobne žičke lahko ponovno vzpostavijo. To lahko pride v poštev pri boleznih povezane z živčevjem, rakavih obolenjih, boleznih katerih vzroke uradna medicina ne zna opredeliti ali poimenovati, pri vseh težjih obolenjih tudi psihičnih in še marsikje drugje. Te žičke so namreč povezane tudi z zavestjo. Seveda mora najprej oseba sprocesirati in ozavestiti določene stvari. Če se te žičke sestavi skupaj in oseba na to ni psihično in fizično pripravljena, jo lahko tudi dobesedno malo fizično skuri ali pa se ji malo zmeša. Te žičke so namreč povezane tudi z notranjimi močmi vsakega posameznika in Božansko zavestjo, ki so pri večini ljudi v latentnem stanju in se jih marsikdo ne zaveda. Te žičke se lahko sestavi tudi pri stvareh (življenska področja), ki z boleznijo nimajo dosti skupnega ali pri zdravih ljudeh. Tak pristop se lahko uporabi pri ljudeh, ki so sposobni hitro duhovno napredovati...

Sigurno vas zanima kako to izgleda v praksi. Oseba, ki ima te sposobnosti, se skoncentrira, pogleda drugo osebo, ga "scanira" in izvrši vpogled v njegovo notranjost ali biopolje. Vidi samo ovoj ali kalup fizičnega telesa, znotraj pa vidi te žičke. Podobno kot zunanje ohišje pri računalniku in računalniške žičke, kabli znotraj. Lahko se tudi poveže s temi žičkami, dobi informacije zakaj so pretrgane, ali se jih lahko združi ali ne, kaj mora oseba narediti, da se jih lahko ponovno združi in še mnogo več. Pri pridobivanju takih informacij se gre za neko vrsto telepatije.

Primer iz prakse. Neko osebo je bolelo na področju prsnega koša, čutila je kako izgublja energijo vendar si ni znala razložiti na kakšen način...Uradni medicinski izvidi so bili v mejah normale, nobenih energijskih parazitkov, energijski kanali so bili "zamašeni", bile so neke raztrganine na energijski ravni, energija je uhajala ven...Najprej se je pridobilo informacije o vzrokih, koliko se lahko posega v te stvari+ vse kar gre zraven. Osebo se je popeljalo čez določene procese, zakrpalo se je energijske luknje, začasno vzpostavilo nov energijski kanal- kot bypass pri srčnih operacijah, zašilo raztrganine, posesalo zastalo energijo iz energijskih kanalov, popravilo narejeno škodo in še par stvari, ki jih ne bom omenjal, ker je dobesedno znanstvena fantastika. Tak način zdravljenja spada pod to kar danes imenujemo "psihična kirurgija". To kar mi danes smatramo pod tem pojmom, je samo mali del tega, kar to dejansko pomeni. V bistvu sploh nimamo primernih besed s katerimi  bi se lahko to opisalo. Analogija iz uradne medicine in kirurgije je še najboljša primerjava. Oseba je že med posegom čutila olajšanje, večji pretok energije, bolečine so počasi izginile, v naslednjih dneh je še malo bockalo, dokler se tudi notranja telesa (zlasti eterično telo) niso zacelila oz. regenerirala.

Da se izvede tak način zdravljenja mora biti oseba, ki je zdravilec, vsaj malo jasnovidna, ker mora videti te energijske kanale, imeti pa mora tudi določeno duhovno znanje. Samo s polaganjem rok, odvajanjem škodljivih in dovajanjem pozitivnih energij se tega ne da izvesti. Razen če vmes ne posežejo bitja, ki jih imenujemo "duhovni zdravilci".  Zato se lahko zgodi, da se človek po eni taki "udarniški" seansi počuti bolje, problemi počasi izginejo oz. lahko v par urah kar izpuhtijo kot pa po kakšnih 10-ih ali več klasičnih terapijah s polaganjem rok.

To je samo majhen delček tega kar poučujejo duhovni učitelji (bela bratovščina) na notranjih ravneh ali pa se ustno prenaša od duhovnega učitelja na fizični ravni do ljudi, ki so na to pripravljeni oz. so na primerni duhovni razvojni stopnji. V new age knjigah in sodobnih duhovnih knjigah tega znanja zaenkrat ni. 

Kot kaže, so nekateri ljudje rojeni zdravilci in življenje posvetijo zdravljenju. Kakšno je vaše mnenje o teh ljudeh in kakšen odnos naj negujejo pri svojem delu kot zdravilci?

Zdravilci delajo seveda na različnih ravneh, odvisno od dosežene razvojne stopnje. Pri zdravljenju se velikokrat uporablja eterska in/ali astralna energija. Veliko jih uporablja energijo duše, ki jo prikliče od ene izmed duš, zdraviteljeve ali pacientove, vede ali nevede. Veliko zdravilcev je medijev in kanalizirajo astralno energijo posameznikov ali skupin s pete ali šeste astralne ravni.

Pravo, znanstveno 'duhovno' zdravljenje prihaja od različnih Mojstrov Duhovne hierarhije. Zdravilci dejansko ne zdravijo, temveč so zgolj kanali za zdravljenje iz višjih virov. Mojstri po potrebi uporabljajo etersko (vse štiri ravni) in duhovno energijo (energijo duše). Pomembno je razumeti, da ima pri zdravljenju odločilno vlogo Zakon vzroka in posledice (zakon karme). Vsa zdravilna energija prihaja v bistvu od Boga. Bog pa ne treplja ljudi po ramenih ampak deluje preko posrednikov. Mojstri so eni pomembnejših posrednikov.

Veliko zdravljenja se danes opravi na neznanstven način, brez razumevanja. Ljudje imajo željo zdraviti in to je dobro, ker je zdravljenje potrebno in ima skoraj vsak to sposobnost. Toda če nimajo potrebnega znanja, lahko delujejo v nasprotju s potrebami osebe, ki jo skušajo zdraviti, ali pa zgolj tratijo energijo in čas, ker ne obvladajo v zadostni meri tehnike zdravljenja. Tehnika je bistvenega pomena, celo pri tako imenovanem duhovnem zdravljenju.

Energijo je treba uporabljati inteligentno, sicer delate v temi. Delujete iz čustev. Želite zdraviti. Želite čarovnijo. Zdravljenje ni čarovnija, to je znanost...To je pogled iz višjih duhovnih ravni oz. z ravni "Mojstrov modrosti"...