Kanaliziranje oziroma medijstvo

Angleški izrazi: psychic reading, channeling, mediumship.

Psychic reading- sem uvrščamo astrologijo, numerologijo, branje iz dlani ali telesnih potez, pridobivanje informacij iz aure, tarot ali kakšne druge karte, branje iz majhnih predmetov in njihove lege - rune, kavne usedline, živalske kosti in podobno. Osebam, ki pridobivajo informacije na tak način, ponavadi rečemo vedeževalci ali jasnovidci.

Channeling- gre za kanaliziranje informacij iz neke druge dimenzije oziroma bolj subtilnega sveta. Informacije lahko pridobivamo od mrtvih,  različnih elementalov, astralnih ali drugih bitij.

Mediumship- na splošno pomeni podobno kot channeling.

  

Kljub ponudbi v revijah in časopisih, je v Sloveniji  zelo malo ljudi, ki so resnično vešči kanaliziranja. Karte, kristalna krogla, rune ali kakšen drugi pripomoček lahko tistemu, ki kanalizira, služijo kot "trigger" oziroma sprožilec ali sredstvo, preko katerega pade v "trans"- bolj globoko stanje meditacije. Zato se dogaja, da tovrstni jasnovidci včasih podajo informacije, ki s kartami in slikami na njih nimajo nobene prave povezave.

Tudi mi včasih uporabimo določen pristop iz tega področja. V bistvu se to zgodi kar avtomatsko. Včasih izgleda, da se informacije kar same pojavijo na notranjem ekranu ali pa se odvrti kakšen film, prikaže slika, ipd. Če pa so vključene kakšne res visoke sile, energije in bitja iz višjih ravneh, se gre pa bolj za telepatsko komuniciranje na notranjih ravneh...

Odločili smo se, da na vprašanja o prihodnosti ne bomo odgovarjali, razen v izjemnih primerih, kadar bi bilo to potrebno za napredek terapije. Razlog za tako odločitev je preprost. Prihodnost še ni dorečena, ampak jo posameznik sproti ustvarja z vsakim svojim fizičnim, čustvenim in mentalnim dejanjem.Tako jasnovidec lahko vidi npr. sto različnih scenarijev, ki se lahko uresničijo. Oseba se vedno v sedanjem trenutku odloča, kaj bo naredila in na tak način spreminja svojo življenjsko smer.

Če povem malo metaforično. Človek v času svojega življena večkrat pride do neke točke, pri kateri se mu pojavi nekoliko različnih možnosti- poti. V skladu s svojo svobodno voljo izbere smer potovanja, ki se mu takrat zdi najboljša. Ko izbere smer potovanja, začne po tej poti tudi potovati. S tem pa  začne nositi vse posledice svoje odločitve. Te so lahko dobre ali slabe. Pot, ki si jo je izbral pomeni, da se je določen čas prisiljen premikati po njej, dokler se pred njim ne pojavi izvoz ali odcep za drugo pot. Nahaja se v podobni situaciji kot vlakovodja. Šele, ko pride do kretnice, lahko izbere določeno smer in nadaljno pot vožnje. Ko pa prevozi kretnico, se je nekako prisiljen voziti v tisti smeri, vse dokler ne pride do nove kretnice. In takrat se mu znova pojavi možnost izbire nove smeri vožnje.

Pri našem delu se bolj posvečamo težavam in dogodkom v sedanjosti in dogodkom, ki so se zgodili v preteklosti  in močno vplivajo na našo sedanjost. To je podobno karmični diagnostiki, je kot neke vrste vesoljski internet. Vse informacije o posamezniku so namreč zapisane v biopolju človeka oziroma njegovi auri. Način pridobivanja informacij je odvisen od terapevta in njegove usposobljenosti ter posrednika, preko katerega informacije kanalizira.

Veliko ljudi, ki je tega sposobnih, namreč kanalizira stvari iz nižjega astrala in zato so informacije v veliki meri popačene ali pomankljive in ne izražajo dejanskega stanja. Omeniti moram, da se kdaj tudi zgodi, da ni odgovora na vprašanje. Za to lahko obstaja veliko vzrokov: morda še ni čas oziroma primeren trenutek, da se osebo seznani z določenimi informacijami, lahko se krši svobodno voljo drugega, ali pa kakšen drug pomemben kozmični zakon, ipd. Ponavadi Kreator ali kakšno drugo pozitivno bitje, ki pomaga, tudi pove ali nakaže, zakaj se določenih stvari ne razkrije. Za določene stvari moramo tudi mi včasih še malo odrasti oz. dozoreti.