Družinska energijska matrica

Družinska energijska matrica je neke vrste informacijsko energijsko polje (aura) družine. O tem nekaj govori Marjan Ogorevc v svoji zadnji knjigi “Sodobna bioterapija”. Določene stvari so povzete iz njegove strani. O podobni, če ne celo isti stvari govori tudi Bert Hellinger (nemški psihoterapevt, ki je najbolj poznan po terapevtski tehniki “postavitev družine”) v nekaterih svojih knjigah in terapevtskih delavnicah, ki jih vodi.

Primarna družina so oče, mati, bratje in sestre, sekundarna partner in otroci. Tu ne govorimo o številu članov določenega gospodinjstva, pač pa o ljudeh, ki so tesneje povezani zaradi sorodstvenih vezi. Tako kot ima človek svojo auro, ima tudi družina svojo. Zato energija družine zaobjame še živeče ali že pokojne, bližnje ali daljne sorodnike. Sorodstveni vplivi so močnejši, kot si lahko predstavljamo. Energijske matrice ne moremo ugledati z očmi, lahko pa jo gledamo z notranjim očesom oziroma začutimo kako drugače. Tisti bolj senzibilni zelo hitro občutijo morebitno neravnovesje.

Družinska matrica ima svojo zavest, ta pa že po naravni inerciji nenehno stremi za ravnovesjem. Da bi se to vzpostavilo, nekateri člani prevzamejo vlogo "žrtve" in tako živijo svoje življenje, ki ni povsem njihovo; nezavedno skušajo popraviti porušeno ravnovesje. Poglejmo pogost status družinskih članov, zaradi katerega je to ravnovesje porušeno: nezakonski otrok enega od staršev, ki ni sprejet v družino; zamolčan član širše družine, ki se ga ta sramuje; družinski član, ki je spremenil vero ali pa vstopil v določeno sekto; Ijubimec ali Ijubimka mame ali očeta; splavljen otrok; član, ki je telesno ali duševno stigmatiziran itd. Hellinger na primer ugotavlja, da lahko otrok povzame določene lastnosti ali navade že umrlega člana družine, ki pa ga morda sploh ni poznal ali pa celo nikoli ni slišal zanj.

V praksi se je izkazalo, da ima energija družine zelo veliko vlogo pri zdravljenju posameznika. Zato je to pri nas prva stvar, ki se jo preveri in poskuša urediti. Na posameznika namreč zelo vplivajo energijske in karmične vezi ostalih članov njegove družine (družinska karma). Najbolj problematični so pokojni, tisti ljudje za katere posameznik sploh ne ve, jih ne pozna ali so mu bili zamolčani iz strani njegovih bližnjih in se dejansko sploh ne zaveda dejstva, da na energijski ravni spadajo v njegov tako imenovani obroč družine. Med terapijami je bilo največ primerov, ko so taki ljudje pripadali kakšnemu 2- 5 rodu nazaj po mamini ali očetovi strani. Seveda so bili tudi primeri, ko je bilo treba urejati stvari z osebami, ki so bili daleč nazaj gledano po rodovni liniji (drevo družine). Tudi v Bibliji so te stvari malo nakazane, ko se omenja, da morajo otroci plačevati grehe staršev za sedem rodov nazaj.

Mogoče se bo marsikdo vprašal kako se lahko te stvari uredijo ali pa kako jih urejamo mi?

Bert Hellinger to dela preko postavitve družine. Mi pa uporabljamo bolj ezoteričen pristop. Osebo se popelje skozi meditacijske procese pri katerih se razrešijo določene karmične vezi s starši. V svoj "družinski krog" sprejme vse tiste, ki so jih njegovi starši, predniki izločili, se jih sramovali ali pa so mu jih zamolčali. Povabi in sprejme tudi tiste za katere ne ve, da so družinski člani in jih postavi na mesto, ki jim pripada v družinskem krogu. Prekinejo (uravnajo) se karmične vezi, odložijo karmična bremena, ki destruktivno vplivajo na osebo, ki gre skozi tak proces. Marsikdo namreč nezavedno prevzame breme ostalih članov, da se vzpostavi neko ravnovesje v družini. Te stvari se večinoma urejajo v podzavesti oz. če sem malo bolj natančen na notranjih subtilnih ravneh. Zato stvari kot so živi ali mrtvi družinski člani; člani, ki živijo 1000 km stran; člani s katerimi se ni govorilo ali slišalo že več let, ipd. ne igrajo bistvene vloge. Na astralnih ali celo višji ravneh veljajo čisto drugačna pravila in zakonitosti. Na teh ravneh se lahko vse to uredi. Potrebna je samo pripravljenost, volja in delovanje v tej smeri...

Za boljšo predstavo ali primerjavo lahko povem, da se recimo pri "postavitvi družine", ki je danes v SLO zelo poznana psihoterapevtska metoda, ponavadi uredi samo približno 1/3 družinske matrice. In to po večkratnem obisku, tudi do 10x obiskov kot "aktivna" oseba oz. udeleženec. Zato ker v večini primerov ne zajema stvari, ki so bile omenjene zgoraj.

V povprečju ima človek na sebi prilepljene 3- 4 družinske "duše" ali njihove energijske ostanke, ki se lahko obnašajo kot nefizično bitje. Na te "duše" pa so v ozadju lahko prilepljena še ostala. To recimo lahko pomeni, da ima nekdo prilepljeno "dušo" od pokojnega očeta, na to "dušo" je pa potem prilepljenih še devet ostalih duš prednikov. In tako oseba nekako nosi breme desetih duš oz. breme in vzorce, ki segajo preko več rodov nazaj.

Naj povem, da stvari niso tako črne kot izgledajo na prvi pogled, da niso vse te "duše" ves čas aktivne. Obstajajo obdobja ko so aktivna in obdobja ko so pasivna.  Poleg tega ima lahko posameznik zraven sebe tudi "duše" ali "svetlobna" bitja, ki včasih malo izničijo ali omilijo negativni vpliv od družinskih "duš" in njihovih energijskih ostankov...

Pri ezoteričnemu pristopu se prilepljene "duše" odlepijo že med samim magijskim procesom. Ali pa "duše" preidejo v fazo "odhajanja"... Veljajo ista pravila in zakonitosti kot je nakazano v poglavju "škodljive entitete"...

Kako se to pozna v praksi

Nesprejeti družinski člani (duše, energijska telesa) se lahko prilepijo na auro ali notranje organe žive osebe, ga energijsko izčrpavajo ali pa mu zaradi svoje agresivnosti povzročajo kakšne resne psihofizične probleme, ki se na fizični ravni lahko izrazijo tudi kot bolezni, katerih vzroka uradna medicina ne more ugotoviti niti pozdraviti.

Takoj, ko gre terapirana oseba čez procese urejanja družinske matrice, se izgubi njihov negativni naboj. Postane lahko nevtralen ali pa se začuti celo pozitivno naravnanost in srečo. Tisti, ki je malo bolj senzibilen lahko zazna, da se je energija družine povečala, je bolj pretočna, harmonična, začuti se lahko veselje nekaterih članov- živih ali pokojnih. Prilepljene "duše", energijska telesa se odlepijo in grejo svojo pot...

Vsakdo pa počasi, skozi čas začuti, da so se razmere v družini sprostile, omehčale…Medsebojni odnosi med člani družine se začnejo izboljševati. To se ne dogaja čez noč, ampak postopoma. Tudi narava namreč ne dela velikih skokov pri evoluciji, ampak postopne, korak za korakom. Svojci  s katerimi se zaradi različnih vzrokov ni govorilo recimo kakšnih 10- 20 let, lahko poskušajo vzpostaviti stik, izgovor je lahko zelo banalen- kako je kaj z vami…Družinske zadeve, spori, prepiri glede denarja, premoženja in ostalega se lahko hitreje rešijo, tako da so na koncu nekako zadovoljne vse strani…in še marsikaj več…

Posameznik, ki gre čez ezoterični pristop urejanja družinske energijske matrice, lahko v par mesecih osebnostno in duhovno napreduje toliko kot povprečni "duhovnjak" ali meditant v 20-30-ih letih...