ANTAHKARANA
Antahkarana je del duhovne anatomije. Je povezava med fizičnimi možgani in višjim Jazom. Ravno ta povezava je pomebna, če se želimo zdravo razvijati na poti dohovne rasti.

Simbol Antahkarana; prikazan ob strani; predstavlja vez z zgoraj opisanim in aktivira povezavo ko ste v njegovi prisotnosti.

Znanost o Radionics (točnega prevoda v slovenskem jeziku še ne poznamo; je znanost, ki preučuje radioaktivne in energetske lastnosti valovnih oblik, ki se izražajo preko grafičnega vezja na slikah, ki jih rišemo.) nakazuje da linije, ki jih izrišemo na papir ustvarjajo psihični učinek okoli risbe in njeno okolico, ter vpliva na človeško avro na mnogo različnih načinov. Odvisno od vzorca, ki je izrisan. To potrjuje tisočletja stara praksa meditacije yantra, ki poudarja na vizualizaciji, kot pomoč za čiščenje in rast zavesti.

Po pregledu zgodovinskih zapisov, je uporabo Antahkarane mogoče izslediti pri mnogih Reikističnih mojstrih pa vse do starodavne Tibetanske meditacijske tehnike.

Nekaj Tibetanskih mojstrov te meditacije si je prizadevalo, da simbol in tehnika ostaneta skrita. Na tak način so povečali verodostojnost in status svojega dela.

Nihče ne pozna točnega izvora simbola in njegovo dejansko starost. Toda talentirana jasnovidka in zdravilka, Michelle Griffith se je povezala na vibracije Antahkarane in prebrala zgodovino njegove psihične energije. Po besedah Michell je bil simbol prvič predan zemljanom pred več kot 100,000 leti v času Lemurije. Simbol je bil narejen po nasvetu Vnebovzetnih Mojstrov, ki bedijo nad evolucijo naše Galaksije. Videli so da zemljani potrebujemo pomoč pri vzpostavljanju povezave z Višjim Jazom.

Simbol je več-dimenzionalen. Iz ene prespektive se zdi dvodimenzionalna slika, narejena iz treh sedmic na ploski površini. Tri sedmice predstavljajo sedem čaker, sedem barv mavrice in sedem tonov glasbene lestvice. V knjigi Razodetja so bile sedmice predstavljene kot: sedem sveč, sedem trobent in sedem tjulnjev.

Če pogledamo iz druge prespektive, pa kaže tridimenzionalno kocko (poizkusite povezati linije med sabo, da dobite med sedmicami kocko.). Njegova energija se tako pomika iz dvodimenzioalne do tridimenzionalne stopnje in naprej do nevidnih dimenzij vse do najvišje- dimenzije Višjega Jaza.

Antahkarana je torej prastar simbol za meditacijo in zdravljenje, ki je v uporabi na Kitajskem in Tibetu že tisoče let. Je močan simbol, ki že s svojo presenco ob človeku ustvarja pozitivne učinke na avro, čakre in zavest.

Ko ga uporabljamo v procesu zdravljenja fokusira in se poglablja v dejanja vpletenih zdravilnih energij. Kadar meditirate z simbolom ob sebi ali osebi, katero zdravite, se samodejno oblikuje; kot bi Taoisti rekli; velika mikrokozmična orbita, kjer psihične energije, ki ponavadi vstopajo skozi kronsko čakro, vstopijo pri stopalih in se pretakajo do vrha glave (kronske čakre) po zadnjem delu telesa, nato pa nazaj dol po sprednjem delu vse do konca nog. Tako človeka prizemlji, hkrati pa ustvari stalen pretok energije skozi čakre. Poleg tega nevtralizira negativno energijo, ki se nabere v predmetih, kot so nakit ali kristali (ipd.). Predmete postavite med dva simbola in tako se začne proces čiščenja.

VIR: http://hallsofreiki.com/antahkarana.html
Prevod besedila iz angleščine: Zala Varušak P.

 

ANTAHKARANA- ZNAČILNOSTI IN DELOVANJE

Spoznanje Boga je dokončanje duhovne poti, iskanja pravega Jaza z meditativnim preiskovanjem treh teles, potem ko smo že prečistili antahkarano - notranji inštrument duše (um, intelekt, ego in čito), s ponavljanjem mantre ali s spominjanjem Gospodovega imena, združenim s kontemplacijo o Gospodovi obliki. Kakor koli že, končni uspeh je odvisen od intenzivnosti želje, zbranih zaslug iz preteklih življenj, predvsem pa od Gospodove milosti.

Samouresničenje (samospoznanje) ni zgolj razumevanje Boga na podlagi proučevanja Vedante in Upanišad in tudi ne zgolj intelektualno razumevanje Brahmana. Gre za neposredno spoznanje (sakšatkara), pridobljeno z nenehno, globoko meditacijo.

Duhovno vadbo bi moralo podpirati teoretično znanje o etapah duhovne poti in pripadajočih procesih. Le tako lahko hitro napredujemo, saj se je razmeroma lahko osredotočiti na predmet, ki ga poznamo, zelo težko pa je usmeriti pozornost na abstrakten predmet, ki je zunaj dosega našega razumevanja in znanja. Zato je nujno, da si iskalec pridobi znanje o sestavi in delovanju antahkarane - notranjega inštrumenta duše, s katerim se duša povezuje s fizičnim svetom in opravlja svoje posvetne naloge - in tudi znanje o treh telesih, s katerimi se lahko spustimo v podrobno raziskovanje pri iskanju Jaza.

Antahkarana čatusthaja je četverni inštrument duše. Individualna duša, dživatma, je razsvetljena od znotraj in je ni mogoče izkusiti s čutili. Z njimi prav tako ni mogoče zaznati inštrumentov, ki jih dživatma uporablja za doživljanje sveta. Notranji instrument duše je sestavljen iz dveh delov. Najprej je tu subtilno oziroma astralno telo (sukšma šarira). Sestavljata ga ovoj uma (manomaja koša), katerega domena je dejavnost, in ovoj intelekta (vidžnanamaja koša), katerega domena je znanje. Um in intelekt sta dva instrumenta, umeščena v astralnem telesu.

Drugi del antahkarane je kavzalno telo (karana šarira) oziroma ovoj blaženosti (anandamaja koša). Čita in ego sta dva inštrumenta, umeščena v kavzalnem telesu.

Sebe in Boga spoznamo šele potem, ko v celoti prečistimo antahkarano, notranji inštrument duše, ki ga sestavljajo štirje elementi - um, inteligenca, ego in čita. Poznavanje tega četvernega inštrumenta, njegovega delovanja in značilnosti ter sredstev in procesov prečiščevanja tega inštrumenta je za duhovnega iskalca nadvse pomembno, saj je duhovna vadba v celoti naravnana na antahkarano. Brez razumevanja te zmožnosti ni mogoče napredovati na poti.

Antahkarana ima štiri značilnosti, zato je znana kot antahkarano čatusthaja (četverni notranji organ). Štirje elementi tega notranjega inštrumenta individualne duše so:

um (manas)               umska sposobnost predstavljanja in pojmovnega mišljenja

intelekt (budhi)         sposobnost razumskega, logičnega mišljenja

ego (ahamkara)         občutek individualnosti, egoizem

čita                          podzavestna umska zmožnost pomnjenja in čustvovanja

Med štirimi elementi antahkarane sta ego in čita povezana z ovojem blaženosti (anandamaja koša) in s kavzalnim telesom (karan šarira), medtem ko sta um in intelekt povezana z astralnim telesom (sukšma šarira), ki ima v sebi ovoj uma (manomaja), v katerem je um tesno povezan z desetimi čuti zaznavanja in delovanja ter s petimi subtilnimi elementi (tanmatra). Kot sem dejal, sukšma šarira vsebuje tudi ovoj intelekta (vidžnanamaja), ki je tesno povezan s samim intelektom.

Sedež uma in intelekta je v možganih (brahmarandhra), sedež ega in čite pa v predelu duhovnega srca, ki je sedež Atme.

NARAVA ANTAHKARANE

Intelekt in čita sta si po zgradbi in lastnostih podobna. Kozmična čita je plod kozmične zavesti, medtem ko je kozmični intelekt plod vesoljnega ustvarjalnega načela Duha, izvorne matrice zavesti, individualna čita in intelekt pa sta nasledek kozmičnih vzrokov. Domena obeh je znanje, zato delujeta podobno.

Individualni ego in individualni um sta po naravi usmerjena v delovanje. Tako čita kot ego sta v kavzalnem telesu, v srcu, vendar se razlikujeta v lastnostih in načinu delovanja. Podobno sta tudi um in intelekt v brahmarandhri astralnega telesa, toda njune lastnosti in način delovanja se razlikujejo.

Oba, ego in um, skrbita za potek oddajanja in sprejemanja. Um skrbi za oddajanje in sprejemanje čutnih zaznav med čutili in intelektom. Intelekt analizira in preverja vse, kar mu sporoča um. Njegove ugotovitve v obliki vtisov prevzame ego v kavzalnem telesu in jih prenese čiti, ta pa v obliki samskar individualni duši.

Samskara-  nezavedni spomini; pretekli mentalni vtisi, ki obstajajo kot arhetipi v možganih; vtisi, ki se ne vklapljajo v znane kategorije naše sedanje osebnosti; arhetip; seme, ki ga proizvede karma, odgovorno za bodoče inkarnacije

(slovar jogijskih izrazov))

Tako individualna duša izkuša zunanji svet po štirih notranjih inštrumentih, ki ji služijo, delujoč v dvojicah.

Vsaka antahkarana je v vsakem trenutku in za vedno neposredno povezana z vesoljnim umom po toku božanskih žarkov. Samskare dobrih in zlih dejanj vseh duš tečejo skozi polje čite, se zatekajo k nedeljivim božanskim žarkom in se odlagajo v vesoljni čiti. Samskare, za katere je prišel čas, ko bodo obrodile sadove, vstopijo v posameznikovo čito skozi isti prehod božanskih žarkov. Dajanje in prejemanje potekata ves čas. Ko je močna samskara posameznikove čite pripravljena obroditi sad, pritegne podobno samskaro iz vesoljne čite. Znanje o tem procesu si pridobijo iskalci, uspešni v vadbi samadhijev. Po božanskem zakonu vsaka čita sprejme le samskare, ki trenutno dajejo sadove, druge, ki jih zavrne, pa se s tokom božanskih žarkov uskladiščijo v vesoljni shrambi.

Pri osvobojenih dušah, ki so spoznale svoj Jaz, so vse samskare bodisi sežgane bodisi pospravljene v vesoljno skladišče. Po sežigu vseh samskar živi dživan mukta svobodno, ker ga karme ne vežejo več. Vsa njegova dejanja, ki sledijo samouresničenju, so svobodna. Ne vežejo ga in in zato se morajo vse samskare vrniti v vesoljno skladišče. Samskare so kot semena. Če semen ne posejemo, ne morejo vzkaliti. Prav tako se samskare (semena) vrnejo v božansko skladišče in niso posejane v prst individualne čite, saj seje individualna duša s samouresničenjem osvobodila vseh karm.

antahkarana- ilustracija.pdf